systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Volby a odpovědnost

Čas od času je dobré zeptat se sama sebe, o čem bychom měli jako správní lidé či řádní občané přemýšlet a jaké si klást otázky? Zvláště, je-li období voleb – voleb politických i voleb lidských ...

Více...

Co je strategické myšlení?

Strategické myšlení není pouhé rozhodnutí, jak vyřešit správně konkrétní situaci. Je to cesta, která začíná uvědoměním si cíle, kterého chceme dosáhnout, co musí být splněno, abychom ke stanovenému cíli směřovali a zároveň pro tento cíl nadchnout všechny, které potřebujeme pro jeho realizaci. To znamená řešit vše s myšlenkou na stanovený cíl. A co si budeme povídat, není to vůbec lehké … 

Více...

Máte dovolenou, tak si ji užívejte!

Je tady léto a doba dovolené. Čas, kdy bychom si měli hlavně odpočinout, příležitost si něco pěkného přečíst, ale hlavně zahodit starosti, které celý rok řešíme. Pojďme si připomenout pár moudrých myšlenek našich dávných předků …

Více...

Leader nebo manažer?

Na setkání s řediteli firem se často dostáváme k otázce "Jaký jsem typ manažera a v čem spočívá můj potenciál, kterým oslovuji a řídím lidi?" Jaký je tedy rozdíl v tom "vést a řídit?"

Více...

Mezinárodní týden koučování (15. - 21.5.2017)

International Coaching Week (ICW) je akce, která probíhá pod záštitou Hospodářské komory České republiky. Cílem je přiblížit široké veřejnosti koučink jako oblast, která jim může pomoci v rozvoji a přinést výrazný posun v osobnostním rozvoji.

Více...

Jak vypadá užitečná a otevřená komunikace ve firmě?

Všichni se shodneme, že pro funkční fungování firmy je nutné, aby zaměstnanci spolu uměli správně a srozumitelně komunikovat. Prohřešky proti správné komunikaci se přitom trestají velmi přísně, firma za ně zaplatí snížením výkonnosti zaměstnanců, demotivací a často i odchodem schopných lidí, kteří se pak špatně nahrazují …

Více...

Pravidla a úskalí správné zpětné vazby

Zpětná vazba je, dle mého, jeden z nejužitečnějších nástrojů komunikace. Pokud se zpětná vazba stane ve firmě součástí každodenní komunikace, tak pomáhá celému systému v rozvoji, uzdravování, očistě a k lepší atmosféře. Jaká jsou však pravidla zdravé zpětné vazby?

Více...

Jak je těžké předat vedení firmy kompetentním podřízeným?

Zní to krásně, moje firma vyrostla do velikosti, kdy cítím, že bych měl předat její vedení kompetentním podřízeným a sám se věnovat dlouhodobé strategii. Ve skutečnosti to není obvykle tak jednoduché, jak to vypadá a musí být splněno několik podmínek, aby to bylo úspěšné rozhodnutí ...

Více...