Systemické myšlení ve školách

Pro školy a organizace

Škola je pro většinu mladých lidí odrazovým můstkem k profesionální kariéře i spokojenému životu. Školám a vzdělávacím institucím proto nabízíme zážitkové semináře, které učitelům i vedení školy umožní osobnostně i profesně růst a pozitivně tak ovlivňovat budoucnost svých studentů. Naším společným cílem  jsou kvalitnější mezilidské vztahy, porozumění svým myšlenkám a postojům i nalezení vnitřní motivace a skrytého potenciálu každého účastníka těchto seminářů.

Systemické myšlení není určené jen pro firmy nebo jednotlivce. Obrovským přínosem může být i ve školách a vzdělávacích institucích, kde nabízí učitelům i vedení školy nový pohled na sebe sama i okolní svět. Náš po 10 let v praxi prověřený program systemického přístupu pro školy a organizace staví na zážitkových seminářích, které se dostanou účastníkům pod kůži.

Aktuální nabídka seminářů

Co tento vzdělávací program přináší?

  • uvědomění si vlastních zdrojů, potřeb a oblastí pro další rozvoj
  • rozpoznání osobních hranic a zodpovědnosti v rámci své profese
  • aktivní naslouchání a zjišťování, co ten druhý potřebuje bez vytváření mylných předpokladů
  • vnímání školy či organizace jako živého systému
  • podpora vnímání různých kontextů profese i života a získání nástrojů, jak s nimi užitečně pracovat
  • konstruktivní zpětná vazba a schopnost pozitivně formovat budoucnost bez soustředění se na minulost a chyby)

Účastníci se díky našim seminářům systemického myšlení stanou součástí příběhu, který jim pomůže lépe poznat sebe sama. Vytvoříme prostředí, které je snadno vtáhne do kolektivního dobrodružství, které jim skrze sdílení vlastních příběhů a zkušeností umožní růst. Výsledkem jsou kvalitnější mezilidské vztahy, nalezení vnitřní motivace a vlastního potenciálu i porozumění svým myšlenkám a postojům.

Věříme, že problematické situace, které ve školách a institucích vznikají, nejsou pouhým následkem působení jednotlivců. Zaměřujeme se proto na celkový rámec organizace, protože jeho kondice a mezilidské vztahy jsou důsledkem působení všech jeho aspektů.

Pokud máte zájem o semináře systemického myšlení ve školách nebo chcete vědět bližší informace, neváhejte nás kontaktovatPřečtěte si také reference našich spokojených klientů.

Systemická fabrika

Dáme vás do kupy!
    Systemická fabrika
  Dejvická 255/18
    160 00  Praha 6-Dejvice
  fabrika@systemickafabrika.cz
     
  Facebook
  Instagram
  Linkedin