Co nabízíme

Transformace ve firmách (Systemická fabrika)

Pro firmy

Systemický přístup ve firmách a organizacích umožňuje zaměstnancům i manažerům  osvojit si schopnost přemýšlet o společnosti a týmu jako celku, jehož jsou součástí. Zaměřujeme se na posílení manažerských schopností, efektivní komunikace i hlubšího porozumění sebe sama. Díky kombinaci vzdělávání, koučování, sdílení zkušeností, ale také odbornému HR poradenství se může i vaše firma proměnit v dokonale sehraný tým!

Systemické myšlení ve školách

Pro školy a organizace

Škola je pro většinu mladých lidí odrazovým můstkem k profesionální kariéře i spokojenému životu. Školám a vzdělávacím institucím proto nabízíme zážitkové semináře, které učitelům i vedení školy umožní osobnostně i profesně růst a pozitivně tak ovlivňovat budoucnost svých studentů. Naším společným cílem jsou kvalitnější mezilidské vztahy, porozumění svým myšlenkám a postojům, a nalezení vnitřní motivace a skrytého potenciálu každého účastníka těchto seminářů.

Pro Ženy - ZEN UP (Systemickafabrika.cz)

Pro ženy - ZEN UP

Fungovat ve světě, který se řídí převážně mužskými principy, ženám nesvědčí. Zaměřujeme se proto na seberozvoj žen nejen ve firemním prostředí prostřednictvím oblíbeného programu ZEN (ženství - energie - napojení). Účastnicím v něm mimo jiné ukážeme, jak se naladit na své přirozené ženství a využít své schopnosti v soukromém i pracovním životě.

Koučování a terapiie (systemickafabrika.cz)

Koučování a terapie

Při práci s individuálním klientem se zaměřujeme na širší kontext, vzájemné vztahy v systému a objevení vlastních zdrojů a motivací klienta. Cílem koučování a terapie je dosažení trvalých pozitivních změn a naplnění potenciálu klienta. Využijte systemický koučovací přístup, který podpoří osobní i profesní rozvoj manažerů i zaměstnanců ve vaší firmě.

Systemická fabrika

Dáme vás do kupy!
    Systemická fabrika
  Dejvická 255/18
    160 00  Praha 6-Dejvice
  fabrika@systemickafabrika.cz
     
  Facebook
  Instagram
  Linkedin