• Slide Systemická fabrika tým
    Dáme vás do kupy!
  • Slide ZEN Up
    Dáme vás do kupy!
  • Slide Systemická fabrika
    Dáme vás do kupy!

Transformace
ve firmách

Transformace ve firmach (systemickafirma.cz)

Systemický přístup umožní zaměstnancům i manažerům osvojit si schopnost přemýšlet o společnosti a týmu jako o celku, jehož jsou součástí. Zaměřujeme se na posílení manažerských schopností, efektivní komunikace i hlubšího porozumění sebe sama. Díky vzdělávání, koučování, sdílení i odbornému HR poradenství proměníme vaši firmu v dokonale sehraný tým!

Číst více ...

Ženství, Energie,
Napojení

ZEN 800x500

Fungovat ve světě, který se řídí převážně mužskými principy, ženám nesvědčí. Zaměřujeme se proto na seberozvoj žen nejen ve firemním prostředí prostřednictvím oblíbeného programu ZEN Up! (ženství - energie - napojení). Účastnicím v něm mimo jiné ukážeme, jak se naladit na své přirozené ženství a využít své schopnosti v soukromém i pracovním životě.

Číst více ...

Systemické myšlení
ve školách

Systemické myšlení ve školách

Škola je pro většinu mladých lidí odrazovým můstkem k profesionální kariéře i spokojenému životu. Školám a vzdělávacím institucím proto nabízíme zážitkové semináře, které učitelům i vedení školy umožní osobnostně i profesně růst a pozitivně tak ovlivňovat budoucnost svých studentů. Výsledkem jsou kvalitnější mezilidské vztahy, sebepoznání i nalezení vnitřní motivace a skrytého potenciálu.

Číst více ...

Individuální koučování
a terapie

Individuální školení a terapie

Při práci s individuálním klientem se zaměřujeme na širší kontext, vzájemné vztahy v systému a objevení vlastních zdrojů a motivací klienta. Cílem koučování a terapie je dosažení trvalých pozitivních změn a naplnění potenciálu klienta. Využijte i vy systemický koučovací přístup, který podpoří osobní a profesní rozvoj manažerů i zaměstnanců ve vaší firmě.

Číst více ...

Systemická fabrika

Dáme vás do kupy!
    Systemická fabrika
  Dejvická 255/18
    160 00  Praha 6-Dejvice
  fabrika@systemickafabrika.cz
     
  Facebook
  Instagram
  Linkedin