Pro firmy

Systemický přístup ve firmách a organizacích umožňuje zaměstnancům i manažerům  osvojit si schopnost přemýšlet o společnosti a týmu jako celku, jehož jsou součástí. Zaměřujeme se na posílení manažerských schopností, efektivní komunikace i hlubšího porozumění sebe sama. Díky kombinaci vzdělávání, koučování, sdílení zkušeností, ale také odbornému HR poradenství se může i vaše firma proměnit v dokonale sehraný tým!

Budujeme silný a efektivní leadership, zaměřujeme se na účinné delegovaní, poskytování konstruktivní zpětné vazby či budování vlastní integrity. Poskytujeme také HR konzultace nebo unikátní seberozvojový program ZEN Up! pro ženy ve firemním prostředí.

Aktuální nabídka seminářů

 

Systemický přístup
ve firmách

Systemický přístup pracuje s maximem možných aspektů z firemního prostředí. Zaměřujeme se na posílení vlastní kompetence, zodpovědnosti za fungování systému, konstruktivní komunikaci, delegování i zpětnou vazbu. V seminářích kombinujeme vzdělávání, koučování a sdílení. Využíváme naše dlouholeté zkušenosti z vedení firem a HR

Nabízíme semináře pro vedoucí a odborné pozice ve firmě, včetně analýzy kvalit firemního systému.

Číst více

Program ZEN Up
pro ženy ve firmách

Seberozvojový program ZEN Up! nabízí ženám jedinečný prostor pro rozvoj a posílení ženské energie ve firemním i soukromém prostředí. Zaměřuje se na poznání 4 ženských archetypů a jejich včlenění do každodenního života. Umožňuje znovuobjevit potenciál ženské síly a jeho vliv na efektivitu, mezilidské vztahy i vlastní spokojenost. V seminářích kombinujeme vzdělávání, sdílení a sebereflexi s terapeutickou podporou lektorek.

Semináře ZEN Up! nabízíme pro firmy i jako open kurz.

Číst více

HR konzultace

Podpoříme ve vaší firmě silné a udržitelné prostředí se zdravou firemní kulturou. Pomůžeme vám nastavit proces a metodiku adaptace u nových zaměstnanců a rozvojové plány pro zaměstnance stávající. Naučíme vaše manažery vést hodnotící rozhovory a poskytovat rozvojovou zpětnou vazbu.

Nabízíme vypracování personálního auditu, realizace výběrových řízení a poskytujeme odborné HR poradenství.

Číst více

Koučování a terapie

Při práci s individuálním klientem se zaměřujeme na širší kontext, vzájemné vztahy v systému a objevení vlastních zdrojů a motivací klienta. Cílem koučování a terapie je dosažení trvalých pozitivních změn u klienta a naplnění jeho potenciálu.

Individuální systemické koučování a terapie dle objednávky klienta nebo manažera.

Číst více

Systemická fabrika

Dáme vás do kupy!
    Systemická fabrika
  Dejvická 255/18
    160 00  Praha 6-Dejvice
  fabrika@systemickafabrika.cz
     
  Facebook
  Instagram
  Linkedin