instand

Instand

Společnost Instand podporuje prosazování  kvality v poskytovaných sociálních a ostatních veřejných službách a přispívá k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb.

Systemická fabrika

Dáme vás do kupy!
    Systemická fabrika
  Dejvická 255/18
    160 00  Praha 6-Dejvice
  fabrika@systemickafabrika.cz
     
  Facebook
  Instagram
  Linkedin