systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Pravidla a úskalí správné zpětné vazby

zpetna vazba 300Zpětná vazba je, dle mého, jeden z nejužitečnějších nástrojů komunikace. Pokud se zpětná vazba stane ve firmě součástí každodenní komunikace, tak pomáhá celému systému v rozvoji, uzdravování, očistě a k lepší atmosféře. Jaká jsou však pravidla zdravé zpětné vazby?

Proč zpětná vazba?

Zpětná vazba může posilovat silné stránky a zároveň i poukazovat na slabá místa firmy. Zpětná vazba rovněž napomáhá naplňovat smysl firmy. Kdybychom se na to totiž podívali podrobněji, tak kdokoliv, kdo je součástí firmy a nepoukáže na věci, které jsou fungující a nebo naopak nefungující, tak v podstatě pracuje proti firmě, protože nepodporuje smysl, proč firma na trhu je.

Co je podmínkou zpětné vazby?

Aby mohla být zpětná vazba smysluplná, tak je potřeba, aby ve firmě byla otevřená komunikace a lidé se nebáli sdílet své názory. Hlavním aktérem by měl být majitel a manažeři, kteří by pravidelně měli dávat zpětnou vazbu svým lidem a také ji pravidelně od svých lidí vyžadují. Zpětná vazba dále vyžaduje určitou vyspělost a vyškolení zaměstnanců, jak zpětnou vazbu správně podávat. V případě, že zpětná vazba upozorňuje na nějaký nedostatek, tak člověk poskytující zpětnou vazbu nesmí dotyčného napadat, ostře kritizovat, ale naopak mu musí poskytnout prostor pro pozitivní zamyšlení, jak se zlepšit.

Vyvážená zpětná vazba

Zpětná vazba nemá nic společného se známým ,,sandwichem", který se ve firmách kdysi používal a někdy ještě stále používá ... Zpětná vazba je hlubší reflexe toho, co mi na daném výkonu člověka (prezentace, naplňování pracovní pozice atd..) vyhovuje a co bych potřeboval příště jinak. Je totiž velmi jednoduché a rychlé říct: ,,S tvojí prací nejsem moc spokojený". Ale je o hodně těžší se zamyslet, jestli se vším, co daný člověk dělá, tak jsem skutečně nespokojený nebo jestli se tam najdou i záležitosti, se kterými spokojený sem a tudíž na nich není potřeba nic měnit... Tím se dostáváme k další rovině zpětné vazby. Zpětná vazba neni o kritice nebo stížnosti,je o pojmenování silných stranek jedince a pojmenování prostoru k rozvoji.

Takže zkoušejte, dávejte a žádejte zpětnou vazbu ... Je to nástroj, který umí občas dělat zázraky.

Anastasia Michailidu