systemickafabrika banner uzky tmavy

Blog

Akreditace Ministerstva školství pro výcvik pedagogických pracovníků

blog 9Systemická fabrika získala společně se Systemickým institutem akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky. Akreditace slouží k realizaci vzdělávacího programu s názvem „Náš svět se tvoří v našich hlavách“.

Vzhledem k rozsahu a specifickému zaměření tohoto programu se Systemický institut rozhodl využít zkušeností koučů Systemické fabriky - Kateřiny Kučerové a Anastasie Michailidu, které již v minulosti realizovaly podobné programy v oblasti školství, například pro ZŠ Antoníka Ćermáka, ZŠ Duhovka a preventisty z Prahy 6. Naše propojení je postaveno na dlouholeté spolupráci koučů Systemické fabriky a Systemického institutu.

Doklady o rozhodnutí o akreditaci:

1. Rozhodnutí o akreditaci

2. Rozhodnutí o akreditaci