systemickafabrika banner uzky tmavy

 

Produkt (systemickafabrika.cz)

Produkt

Produktem je požadovaná změna, tedy kompetentní zaměstnanec, spokojený majitel, osvícené vedení, fungující firma, člověk se srovnanými prioritam a radostné pracovní prostředí.
V osobní rovině pak třeba také uvědomělí rodiče, 
samostatný syn a harmonické rodinné prostředí.

Náš klient s produktem získává:

  • prokazatelně nižší fluktuaci
  • konkurenční výhodu v podobě zdravého pracovního prostředí
  • motivované a kompetentní zaměstnance
  • management je méně zatížen operativou
  • více prostoru pro management a majitele pro tvorbu strategií a vizí