systemickafabrika banner uzky tmavy

 
 

Provoz (systemickafabrika.cz)

Provoz

Provoz je realizací kroků, které jsme nastavili ve výrobě. Provoz je zároveń cestou k vytyčenému cíli, kdy se s pomocí našeho i vašeho mozku posouváme dál …

Pomocí čeho se vše uskutečňuje? Nejdůležitějším nástrojem jste vy, vaše myšlení a slova a naše zkušenosti. Na nás je pak celý proces řídit tak, abychom společně dospěli k vámi stanovenému cíli.

Tvoříme nové příběhy a zdokonalujeme se v jiných pohledech na svět. Komunikujeme, snažíme si rozumět v našich jazycích. Učíme se vnímat jazyk jako nástroj, kterým tvoříme náš svět.