systemickafabrika banner uzky tmavy

Zdroj (systemickafabrika.cz)

Zdroj

Zdrojem jsou pro nás lidé, jejich motivace, potřeba a ochota přemýšlet v širších souvislostech.  Snaha hledat cesty, pracovat na sobě a mít vůli přispět ke změně svého okolí ku prospěchu věci. 

Lidé, kteří chtějí být užiteční sami sobě a následně i druhým. Chtějí se ptát a touží nacházet odpovědi. Lidé v procesu změny, zvědaví na objevy v sobě i druhých.

Věříme v možnost i zásadní změny, pokud pramení z vašeho přesvědčení. Podmínkou je přijmout ji za vlastní. Naše zkušenosti vám pomohou se k ní dostat … 

 

Naším zdrojem je motivace a víra v to, že změna je uskutečnitelná. Předpokládáme-li, že obraz našeho světa se tvoří v naší hlavě, můžeme ho tam také i měnit a být i jeho autorem. Změna je naše, sídlí v nás, v našich možnostech. Věříme v lidské možnosti, máme radost z důkazů, že naše víra je správná, máme odhodlání motivovat ostatní k podobnému pohledu na svět. Máme také mnohaleté zkušenosti v práci s lidmi.