systemickafabrika banner uzky tmavy

Proč systemická fabrika?

Proč systemická fabrika?

Pomáháme Vám hledat cesty a posunout se dál. Nejsme experti na lidi, ale na způsoby, jak jim být užiteční. Vnímáme lidi v kontextech, tedy systémově ...

Pomůžeme Vám najít odpovědi na tyto nejčastější otázky:

  • Co je smyslem vašeho podnikání?
  • Kam směřujete? A vědí to ve firmě všichni?
  • Jak ve firmě tyto věci navzájem sdílíte?
  • Máte pocit, že si při komunikaci dobře rozumíte?
  • Jste spokojení a chodíte do práce rádi?
  • Co vás motivuje? Víte, co motivuje druhé?
  • Čím jste jedineční? Co vás odlišuje od ostatních?
  • Už jste si někdy společně s ostatními kladli podobné otázky?

Systemický přístup věří v kompetence lidí, jejich individualitu a jejich komplexnost. Vnímá je jako součást systému, respektuje jejich vzájemné ovlivňování. Vede lidi k sebepoznání a k seberozvoji. Pokud o těchto věcech přemýšlíte, čtěte více ...

Pokud o podobných věcech přemýšlíte a ptáte se na ně sebe i druhých, máte minimálně jednu z nejdůležitějších profesních dovedností, které jsou potřeba k vývoji a tou je SEBEREFLEXE. I když nacházíte neuspokojivé odpovědi, jste již na cestě k řešení. Lidem ve firmách a firmám v lidech nabízíme potřebu ptát se a dozvídat se, motivaci hledat a odvahu měnit. V tom jsme zase dobří my :-)

Víte, jak by ostatní ve firmě popsali např. kulturu a směr a záměr, hlavní přednosti oproti konkurenci apod.?

Dostáváte v praxi důkazy o tom, že si rozumíte?

Jak motivujete sebe a druhé?

Jak vás vidí vaši klienti?

Nenajdeme za Vás řešení složitých situací, ale umíme Vám otevřít oči, abyste na to přišli sami